Ajuntament de Girona Generalitat de Catalunya
 TARIFES URBANES TARIFES INTERURBANES
 Tarifes  1  2  Tarifes 6  7
 Mínim (baixada de bandera) 4,60 € 2,30 €  Mínim (baixada de bandera) 6,05 € 6,70 €
 Km. recorregut 0,96 € 0,96 €  Km. recorregut 0,68 € 0,75 €
 Hora d’espera 19,03 € 19,03 €  Hora d’espera 18,69 € 20,68 €
 Espera (fracció 15′) 4,76 € 4,76 €  Espera (fracció 15′) 4,67 € 5,17 €
Tarifa 1 – Laborables (21h – 7h) i Dissabtes, diumenges i Festius (0h – 24h)

Tarifa 2 – Laborables (7h – 21h)

Tarifa 6 – Laborables (8h – 20h)

Tarifa 7 – Laborables (20h – 8h) i Dissabtes, diumenges i Festius (0h – 24h)

 SUPLEMENTS

A afegir a l’import del taxímetre

 Sortida estació 0,85 €  Avís telefònic 1,85 €
 Paquets 55x35x35 0,60 €  Entrada / Sortida aeroport 3,10 €
 Animals domèstics 0,60 €  Més de 4 passatgers 3,10 €
 Avís telefònic 1,85 €
 Nit de Nadal i Cap d’any 1,85 €  

 Obligatori i gratuït

 Obligatori i gratuït Cadires de rodes

Gossos pigall

Cotxets infantils

Maletes

Cadires de rodes

Gossos pigall

Cotxets infantils

 Hi ha fulles de reclamacions a disposició dels srs. clients