Sindicats

Sindicat AETAL

AETAL, l’ Associació Empresarial de Transports en Automòbils Lleugers de la provincia de Girona va néixer el dia 5 de maig de 1977 a Girona, amb personalitat jurídica i pròpia i plena capacitat d’obrar com a conseqüència de la dissolució de sindicats que fins aleshores existien de les diferents activitats.

Aquesta associació té com a finalitat la defensa en tots els seus aspectes dels interessos professionals dels taxistes de la província de Girona. AETAL, és sense afany de lucre i es declara apolítica.

Sindicat STAC

El Sindicat del Taxi de Catalunya, el sindicato independiente del colectivo del taxi de Catalunya. Un colectivo que, libremente, estamos asociados para defender de una forma solidaria nuestros intereses. – See more at: http://www.stac.cat/qui-som/que-es-el-stac/#sthash.pvbqRFLc.dpufEl Sindicat del Taxi de Catalunya, el sindicato independiente del colectivo del taxi de Catalunya. Un colectivo que, libremente, estamos asociados para defender de una forma solidaria nuestros intereses.

Informe sindical del STAC