Codi ètic professional del Taxi

Aquest Codi Ètic Professional del Taxista es crea amb la finalitat de fomentar el companyerisme i la convivència entre els taxistes de la nostra ciutat i col·laborar en la millora de la imatge que l’usuari percep de nosaltres. Diversos punts d’aquest Codi Ètic ja vénen recollits en Les Ordenances Municipals i en el nostre Reglament de Règim Intern, però sempre ve bé recordar-los.

 1. Si circules LLIURE no avancis mai a un company que també circuli LLIURE per a posar-te davant seu als 200 o 300 metres. Si per distracció es dóna aquesta circumstància, procuraràs desviar-te o cedir-li el pas com més aviat millor i si algun usuari requereix els teus serveis no et llogaràs i li cediràs el client al company que vas avançar.
 2. No circulis LLIURE a una velocitat molt reduïda si veus que darrere de tu hi ha més companys LLIURES, procura circular de forma dinàmica.
 3. Cedeix sempre el pas als companys que van OCUPATS, d’aquesta forma es millorarà la qualitat del servei i la imatge del sector.
 4. No et lloguis a menys de 150 metres d’una parada si en aquesta hi ha taxis LLIURES.
 5. No et saltis el torn que et correspon en la parada. Si el company que et precedeix està parlant amb algun possible client, no et lloguis fins que quedi clar que el company es va a llogar.
 6. No utilitzis mètodes inadequats (tant si vas circulant com si estàs en parada) per a llevar un client a un company que va davant de tu.
 7. Si et veus obligar a acabar un servei obstaculitzant el sentit de la circulació i saps que darrere de tu hi ha altre company en situació de LLIURE, hauràs de cedir-li el pas o canviar de direcció quan et sigui possible.
 8. No estacionis i abandonis el taxi en una parada molt temps. Si has d’estacionar un moment per a prendre un cafè o anar al bany, fes-lo de la forma que destorbis el menys possible i procura deixar sempre el taxi en la cua de la parada. Mai deixis el taxi estacionar si veus que no queda espai físic perquè altre company que està treballant pugui fer ús de la parada. (Recorda que La Llei General de Circulació recull que les parades de taxis són exclusivament per als taxis LLIURES i de Servei).
 9. Quan una parada estigui buida de taxis i hagi diversos clients esperant col·locats de forma aleatòria dintre i fora de la parada, col·loca’t sempre en el cap de la parada. Deixa que decideixin entre els clients qui duu mes temps esperant taxi, d’aquesta forma acostumarem als usuaris a col·locarse correctament en les parades i de passada posar una mica d’ordre. Recorda que perquè hagi ordre entre els clients, primer ha d’haver ordre entre nosaltres i hem d’utilitzar sempre el mateix criteri.
 10. Mai selecciones als clients per la seva edat, per tenir algun tipus de minusvalía, o per curta que sigui la carrera.
 11. No entris mai en guerra de preus. Els nostres serveis tenen un preu igual que en moltes altres professions. Cobrant de menys es desprestigia al sector i fas quedar malament al company que cobra el preu just establert per les autoritats.
 12. No posis el taxímetre en marxa fins que el client no t’indiqui el punt de destinació.
 13. Mai arribis a la porta del client marcant el taxímetre més de la carrera mínima en els serveis assignats per l’emissora.
 14. Sigues sempre honest a l’hora de cobrar un servei. Compleix sempre amb el que marqui la llei. La falta de consideració amb els clients en quan als cobraments abusius és una de les coses que mes deteriora la imatge del nostre sector i suposa una pèrdua considerable de clients.
 15. Es taxi haurà d’anar sempre net, en cas contrari, no solament la teva imatge queda en dubte, sinó la de tot el col·lectiu.
 16. Sempre ajudaràs a un company en dificultats, tant en cas d’averia mecànica com d’intent d’agressió verbal o física.
 17. Si algun client es deixa oblidat algun objecte personal en el teu taxi, comunica-ho com més aviat millor a l’Associació Gremial.
 18. Mai hauràs de parlar malament de la professió o dels professionals, així com de la ciutat en la qual treballem amb els clients, hauràs de defensar al col·lectiu i a la teva ciutat.
 19. Mai discuteixis o mantinguis una actitud inadequada en públic, procura utilitzar la discreció per a corregir desavinences socials o professionals. Amb educació i simpatia fidelitzes un client, en el cas invers, perdem tots molts clients.
 20. Amb el client, procura no prendre la postura davant temes com, religió, política o temes que poguessin provocar confrontació. Som un Servei Públic i en l’exercici de la nostra professió hauríem de demostrar tolerància i educació, la nostra imatge pública és primordial davant la societat.
 21. No dubtis a recriminar i posar en coneixement de les Autoritats o l’Associació Gremial del Taxi el comportament o actitud d’un company si va en contra de la llei o dels principis bàsics de companyerisme i professionalitat. Està en joc la bona convivència entre nosaltres i sobretot la bona imatge de tot un sector.