La nostra garantia de servei

En el 95% dels casos…

atenem les trucades en menys d’1 minut

posem un taxi a qualsevol adreça de l’àrea urbana de Girona, Salt i Sarrià en menys de 10 minuts

 

Vetllem pel compliment dels drets i deures de taxistes i usuaris.

Si un client no fa un ús adient del servei de taxi, GiTaxi es reserva el dret de deixar de prestar serveis a aquell usuari.

Si un taxista no ofereix un bon servei, GiTaxi ofereix als seus usuaris la possibilitat de vetar un taxi determinat.